Frågor och svar om Solenergi och solceller


Vad är skillnaden på liggande respektive stående paketen?

Skillnaden på liggande och stående paneler är montagesättet. En solcell från LG är 1×1,7 meter och det går åt olika mängd material beroende på om det är liggande eller stående paneler. Ibland så går det att få ut mer effekt från takytan om man väljer liggande montage eller så kan det vara mer estetiskt t.ex. om man har ett valmat tak.


Kan solpanelerna monteras på gräsmatta?

De färdiga paketen är inte anpassade för att montera på gräsmattan men det finns naturligtvis montagesätt även för detta. I så fall är det en ställning som man monterar solcellerna på. Lösning finns för varje unikt behov.


Hur ansluts solanläggningen i huset? Är det mot befintlig elmätare och i så fall, hur mycket plats behövs det där?

Anläggningen ansluts till en ledig grupp i centralen och den skall säkras av. Vissa nätägare vill att anslutning ska göras i mätarskåpet och andra definierar inte var. Det finns ingen standard för detta i Sverige idag så det går inte att ge ett generellt svar.


Behövs bygglov?

Generellt så är det bygglovsfritt men det finns undantag t.ex. äldre byggnader eller områden med historia/kultur. Ta kontakt med byggnadskontoret i din kommun, de kan svara på frågor om bygglov.


Vem kan få bidrag för stöd till solceller?

Stödet ges till såväl privatpersoner som företag och offentliga organisationer. Bidrag kan fås för installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem. Stödet är rambegränsat och kan därför bara ges så länge de pengar som avsatts räcker.

Hur gör man när man ansöker om bidrag?

Ansökan om stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen i det län där systemet ska installeras

  1. innan projektet har påbörjats om sökanden är ett företag, eller
  2. senast inom sex månader från det att projektet påbörjades om sökanden inte är ett företag.

Ansökan görs på ansökningsblankett som du hittar på Energiverkets hemsida (länk nedan). Ansökan skickas till Länsstyrelsen i ditt län (länk nedan). Du kan också ansöka digitalt via Boverket (länk nedan) .


Länk Länsstyrelsen:

http://www.lansstyrelsen.se/Sv/Pages/default.aspx


Länk Energimyndigheten:

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/


Kan man börja bygga innan man fått bidrag?

Man kan självklart göra sin installation utan att ha fått bidrag godkänt. Man ska dock vara medveten om att bidraget kan utebli ifall inte bidragspengarna räcker till.

Kan man söka både ROT-avdrag och solcellsstöd för installation av solel?

Om du har fått bidrag för installationen kan du inte få ROT-avdrag också.


Hur ofta behöver man rengöra solpanelerna?

Det beror helt och hållet på förutsättningarna där du bor. I till exempel kustnära områden med mycket salt i luften får panelerna mer beläggning och kan behöva spolas av lite oftare.  En del säger att man generellt inte behöver rengöra panelerna utan att regnvattnet brukar räcka för att hålla dem rena. Vi rekommenderar att man spolar av dem ca två gånger per år som en tumregel. Tänk på att vara lite försiktig så att panelerna inte skadas.


Tål panelerna belastning från snön?

Panelerna klarar snöbelastning motsvarande 540 kg/kvm eller mer för LG. På tak med tillräcklig lutning brukar inte snön bli liggande utan kanar av men på tak med lägre lutning kan man behöva sopa av snön. Använd sopkvast och inte snöskyffel då du kan skada panelerna. Tänk på att panelerna kan ta skada om man går på dem!


Vad betyder kWp?

Enheten kWp står för kilowattpeak och mäter toppeffekten som en solcell kan producera givet vissa bestämda förhållanden.


Hur mycket el genererar solcellerna?

Ett solcellssystem från oss omvandlar cirka 17-20 procent av den inkommande solenergin till elektricitet. Elproduktionen är beroende av olika faktorer som t.ex takets lutning och riktning, hur stor solinstrålningen är samt om taket skuggas av träd, skorstenar eller andra hus. Årsproduktionen för ett system som inte skuggas och som är riktat mot söder varierar mellan 800 och 1 100 kWh per installerad kWp.


Kan man lagra el som man inte använder?

Nej, eftersom inget batteri är kopplat till solcellssystemet kan du inte lagra elen. Istället matas överskottselen ut på elnätet och kan säljas vidare till andra elhandelskunder. Vi har även lösningar för batterisystem s.k. hybridanläggning och för detta kan man få bidrag med upp till 60% av kostnaden upp till ett maxbelopp på 50 000kr.


Finns det tillräckligt mycket sol i Sverige för solpaneler?

När man ser på den genomsnittliga solinstrålningen i världen ligger Sverige i samma zon som stora delar av centraleuropa. Sverige ligger alltså i samma zon som t.ex England och Tyskland där det finns väldigt många solcellsanläggningar. Så svaret är ja, det finns tillräckligt med sol i Sverige.


Vilka fördelar är det med solel?

Du kan säkra en del av ditt energibehov för över 30 år framåt. Eftersom du minskar ditt behov av att köpa el blir du mindre påverkad av hur elpriset förändras. Det beror på hur investeringen finansieras, om du får bidrag, hur mycket el ditt system producerar och hur mycket el du använder respektive matar ut på nätet avgör hur lönsam investeringen blir. Hur mycket el du kan producera ur din anläggning beror på faktorer som läge i landet, takets lutning och riktning samt eventuell skuggning.


Hur fungerar solceller?

Solcellerna monteras på taket (andra placeringar är också möjliga) och kopplas till elsystemet. Kort sagt producerar systemet mest el när solen lyser en solig sommardag och minst el en mulen dag på vintern. Produktionen är högst mellan mars-oktober.


Hur går anslutning till elnätet till?

Elektrikern som gör inkopplingen av installationen anmäler till ditt nätbolag och när de fått anmälan kommer de att kontakta dig för att göra ett mätarbyte sen är det fritt fram att producera din egen el.


Producerar solcellerna el på vintern?

Solen står lågt på himlen under vintern och antalet soltimmar är inte så många. Därför är produktionen mindre. Om panelerna är täckta av för mycket snö så produceras ingen el alls så se alltid till att försöka hålla dom rena med t.ex. en förlängd sopkvast.


Är det någon skillnad på solceller och solfångare?

Ja, det är skillnad. Solceller producerar el och solfångare producerar värme.


Hur vet jag om mitt hus är lämpligt att installera solpaneler på?

- Du ska ha en fri takyta för den storlek av anläggning du väljer t. ex. ca.5kvm/ kW för våra 330W solceller.
- Takytan bör helst vara vänd mot syd men det går alldeles utmärkt att ha mot väst och öst med något lägre produktion.
- Takytan bör vara fri från skugga och har man många skuggor på taket har vi lösning för även detta med s.k. optimerare.
- Takytan ska ha en lutning på cirka 20-60 grader. Även andra lutningar fungerar men 
  monteringen och effekten kan bli annorlunda.

- Huset bör ha en säkringsnivå på minst 16A. Vi har även lösningar för hus helt utan elförsörjning.
- Plats för solcellsanläggningens växelriktare bör helst vara nära elcentralen alt. mätarskåpet men är inget krav.

© Nordh Energy Solar AB. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok